ข้อมูลนักเรียน

 

โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน

ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยทศึกษาปีที่ 3

จำนวนห้องเรียน 24 ห้อง

 

จำนวนนักเรียน รวม 557 คน

  • ชาย 282 คน

  • หญิง 275 คนจำนวนผู้บริหารและครู รวม 33 คน

  • ชาย 12 คน

  • หญิง 21 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557