แบบรายงานแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

smile แบบรายงานแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

หน่วยงานโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน สำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

=> ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf)