โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน โดยมีคณะครู นักเรียน และศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน มาร่วมพิธีในครั้งนี้  คลิ๊กเพื่อชมภาพ