พิธีไหว้ครูปี2561
   

           โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน โดยมีคณะครู นักเรียน และศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน มาร่วมพิธีในครั้งนี้  คลิ๊กเพื่อชมภาพ